Menu

Veiligheid EHBO & AED

Om uw gevoel van veiligheid te vergroten is Chris Jaeger Exclusief Vervoer in bezit van een EHBOcertificaat en AED. Ook is een verbanddoos aanwezig.
Hieronder volgt uitleg over de AED.

Wat is een AED?

De Automatische Externe Defibrillator (AED) is een apparaat dat het hart van slachtoffers met een hartstilstand m.b.v. elektroschokken weer op gang kan brengen.
In de eerste minuten na een hartstilstand is er doorgaans sprake van een ritmestoornis. Het hart staat dus niet stil, maar beweegt in een ongecoördineerd ritme, waardoor het bloed niet meer wordt rondgepompt. Door toediening van elektroschokken kan het normale ritme weer worden hersteld. Hoe sneller hulp met de defibrillator geboden wordt, hoe groter de kans op overleven zonder blijvende schade aan hersenen en andere organen. Doordat het apparaat zelf aangeeft wat er moet gebeuren, kan het ook gebruikt worden door niet-professionele hulpverleners.
Wat kunt u verwachten bij in deze nood situatie?
Als er wordt constateert dat er geen bewustzijn, en geen ademhaling meer is wordt de spoedeisende hulp gebeld en gestart met de reanimatie met 1x 30 borstcompressie en 1 x 2 beademingen. Tevens wordt de AED geactiveerd.

De elektroden (ook wel pads genoemd) dienen gewoonplaatst te worden op ontbloot bovenlijf. Tijdens het analyseren van het hartritme wordt u niet aangeraakt om zo de analyse niet te verstoren. Ook tijdens het afgeven van de schok mag u NIET worden aangeraakt. Gebeurt dit wel dan zal degene enige tijd een tinteling op de woonplaats van aanraking ervaren. Gevaarlijk is dit echter niet. Het is wel nadelig voor u als slachtoffer omdat de stroom verdeeld wordt over twee mensen.

Als de AED daarna aangeeft dat de reanimatie weer moet worden hervat, dan zal de AED gedurende twee minuten een piepsignaal afgeven. Dit is dan het tempo van de borstcompressie. En er worden wederom 30 compressies uitgevoerd en afgewisseld deze af met maximaal twee beademingen. Dit proces herhaalt zich, totdat de spoedeisende hulp het overneemt.